Editorial Board

Chairman

 

Qiang LU   Tsinghua Univ., China

 

 

Vice Chairman   

 

Zhiqing YAO   Xuchang Ketop Electrical Research Institute, China

 

Editor-in-Chief

 

Shijie CHENG,  Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Deputy Editor-in-Chief

 

Chengshan WANG                 Tianjin Univ., China

Chongqing KANG                    Tsinghua Univ., China

Xinzhou DONG                      Tsinghua Univ., China

Mahmud Fotuhi Firuzabad       Sharif University of Technology, Iran 

Editorial Board Members

 

Siqi BU

The Hong Kong Polytechnic Univ., China

Jun CAO

Luxembourg Institute of Science and Technology, Luxembourg

Singh CHANAN

Texas A&M Univ., USA

Chen CHEN

Xi’an Jiaotong Univ., China

Haoyong CHEN

South China Univ. of Technology, China

Laijun CHEN

Tsinghua Univ., China

Lei CHEN

Wuhan Univ., China

Xingang CHEN

Chongqing Univ. of Technology, China

Yanbo CHEN

North China Electric Power Univ., China

Yandong CHEN

Hunan Univ., China

Zhe CHEN

Aalborg Univ., Denmark

Chi Yung CHUNG

Univ. of Saskatchewan, Canada

Antonio CONEJO

The Ohio State Univ.,USA

Peter CROSSLEY

The Univ. of Manchester,UK

Hantao CUI

Oklahoma State University, USA

Yi DING

Zhejiang Univ., China

Jiakun FANG

Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Rodolfo C. C. Flesch

 Federal University of Santa Catarina, Brazil

Chenghong GU

Univ. of Bath, UK

Wei GU

Southeast Univ., China

David HE

Fujitsu Labs of America, USA

Junjie HU

North China Electric Power Univ., China

Patrick HU

The Univ. of Auckland, New Zealand

Tao HUANG

Politecnico di Torino, Italy

Johann JAGER

Univ. of Erlangen-Nuremberg, Germany

Ke JIA

North China Electric Power Univ., China

Lin JIANG

Univ. of Liverpool, UK

Tao JIN

Fuzhou Univ., China

Yong-Cheol KANG

Chonbuk National Univ., Korea

Abdollah KAVOUSI-FARD

Shiraz University of Technology, Iran

Chul-Hwan KIM

Sungkyunkwan Univ., Korea

Benjamin KROPOSKI

Director– Power Systems Engineering Center , USA

Seung-Jae LEE

Myongji Univ., Korea

Bin LI

Tianjin Univ., China

Jinghua LI

Guangxi Univ., China

Qi LI

Southwest Jiaotong Univ., China

Xiangjun LI

China Electric Power Research Institute, China

Zuyi LI

Illinois Institute of Technology, USA

Siyang LIAO

Wuhan Univ., China

Tek Tjing LIE

Auckland Univ. of Technology, New Zealand

Zhenzhi LIN

Zhejiang Univ., China

Hao LIU

North China Electric Power Univ., China

Nian LIU

North China Electric Power Univ., China

Zongxiang LU

Tsinghua Univ., China

Pierluigi MANCARELLA

The Univ. of Melbourne,  Australia

Vladimiro MIRANDA

Univ. of Porto, Portugal

Farhad NAMDARI

Lorestan Univ., Iran

Mark O'MALLEY

Univ. College Dublin, Ireland

Miguel ORTEGA-VAZQUEZ

The Univ. of Washington, USA

Jinxin OUYANG

Chongqing Univ., China

Dehghanian PAYMAN   

George Washington University, USA

Meysam QADRDAN

Cardiff University, UK

Ali RAZA

The Univ. of Lahore, Pakistan

Mohammad SHAHIDEHPOUR

Illinois Institute of Technology, USA

Chanan SINGH

Texas A&M Univ., USA

Wenxiang SONG

Shanghai Univ., China

Yi TANG

Southeast Univ., China

TARLOCHAN S. Sidhu,

Univ. of Western Ontario, Canada

Bin WANG

Tsinghua Univ., China

Bo WANG

Wuhan Univ., China

Yanbo WANG

Aalborg University, Denmark

Dan WANG

Tianjin Univ., China

Fei WANG

North China Electric Power Univ., China

Huaizhi WANG

Shenzhen Univ., China

Keyou WANG

Shanghai Jiao Tong Univ., China

Yang WANG

Sichuan Univ., China

Yingjie WANG

Univ. of California, USA

Zhaoyu WANG

Iowa State Univ., USA

Jianzhong WU

Cardiff Univ., UK

Qiuwei WU

Technical Univ. of Denmark, Denmark

Yue XIANG

Sichuan Univ., China

Junjun XU

Nanjing Univ. of Posts and Telecommunications, China

Lie XU

Univ. of Strathclyde, UK

Yan XU

Nanyang Technological Univ., Singapore

Jinyue YAN

Kungliga Tekniska högskolan, Sweden

Ming YANG

Shandong Univ., China

Qiang YANG

Zhejiang Univ., China

Zhifang YANG

Chongqing Univ., China

Wei YAO

Huazhong Univ. of Science and Technology, China

Tao YU

South China Univ. of Technology, China

Ning ZHANG

Tsinghua Univ., China

Xiaoping ZHANG

Univ. of Birmingham, UK

Xin ZHANG

Brunel University, UK

Zhenyuan ZHANG

Univ. of Electronic Science and Technology, China

Haoran ZHAO

Shandong Univ., China

Junbo ZHAO

University of Connecticut, USA

Bin ZHOU

Hunan Univ., China

Yue ZHOU

Cardiff University, UK

 

 

Editorial Department 

 

Editorial Office Director : Wanlin HAN

Secretary of Editorial Board: Xinli JIANG    Jinmei SHI       Wei XU

English Language Editor : Alan SingletonM, Clock Tower Publishing Services LtdUK    Lie XUUniversity of Strathclyde,UK